eMail Call 07984 937 924
Phone Click here to email us

Kasia Maciagowska

B.Sc (Honours Degree); MBPsS

Psychologist in doctoral training (Counselling Psychology),
Consultant Psychotherapist & Doctoral Researcher.

kasia-potebskaAs a counselling psychologist in doctoral training I am an advocate of tailoring therapy to individual needs of my clients and working pluralistically. What this means is that, while believing that psychological theory and research are vital components of therapy and my understanding as a practitioner, it is really the clients who know what works for them! I am therefore far from imposing one therapeutic model and strive for working collaboratively with the clients in order to achieve effects desired by them rather than what is prescribed by the existing, often strict diagnostic system and treatment plan.

My therapeutic experience reflects my versatile nature and interests. I have previously worked in psychiatric institutions in the United Kingdom (UK) and Poland, a Liverpool based charity for blind and partially-sighted people, a school for disadvantaged children and a Polish school in the UK, where I also provided support for the parents. I am also currently working at the Manchester College as a part of the Counselling Psychology Support Service, a development set up be my colleagues in order to support the youth experiencing psychological distress of various presentations. Moving to England at the age of 16 made me especially sensitive to the often difficult process of acculturation. I strove for acceptance of my new, cultural identity and personal development in an unfamiliar environment. My story motivated my interest in the experience of acculturation of other people and their psychological well-being. In fact, this is currently the main topic of my doctoral research.

Areas of interest and experience

Qualifications and Training

Professional Doctorate in Counselling Psychology , The University of Manchester

This year I will enter my third and final year of this programme, developing my skills in pluralistic therapy and doctoral research.  I am providing my services with Oak Tree as a Counselling Psychologist in advanced clinical training.

NCFE Level 3 Award in Counselling Skills and Theory at the North Lindsey College in Scunthorpe

This training course further developed my knowledge of counselling theory and involved practical training of my counselling skills.

BSc (Honours) Psychology, The University of Liverpool

This degree was a solid foundation to my broad knowledge of psychological theory and developed my research skills to a high level.

Professional Membership, Registration & Ethics

Graduate member of the British Psychological Society (BPS) working towards Chartered membership
Member of British Psychological Society Division of Counselling Psychology (national & regional branches)


polish-flagJako doktorantka kierunku Counselling Psychology, odpowiednika psychologii klinicznej o humanistycznym oraz przyjaznym podejściu do diagnozy, specjalizuje się w dopasowywaniu terapii do indywidualnych potrzeb klientów oraz pracy pluralistycznej. Taki stosunek do terapii oznacza, że podczas gdy teoria psychologiczna i bieżące badania na jej temat służą jako wskaźnik w mojej pracy oraz umożliwiają zrozumienie procesów zachodzących w psychice ludzkiej, głęboko wierzę, że to moi klienci znają siebie samych na tyle dobrze, aby ocenić czy proponowane metody pracy będą dla nich efektywne. Dlatego stawiam na współpracę z klientem I wspólne dobieranie odpowiednich metod naszej pracy, a nie wytyczne narzucone przez często zbyt surowy system diagnostyczny oraz plan terapii wynikający z jednego nurtu psychologicznej teorii.

Mnogość moich zainteresowań odzwierciedlona jest w moim doświadczeniu zawodowym. Do tej pory pracowałam na oddziałach psychiatrycznych w Wielkiej Brytanii i Polsce, w fundacji poświęconej ludziom niewidomym i niedowidzącym w Liverpoolu, w polskiej szkole specjalnej oraz polskiej szkole w Wielkiej Brytanii, w której pomagałam także zatroskanym rodzicom. Obecnie pracuje także w The Manchester College, gdzie prowadzę terapię z uczniami w ramach Counselling Psychology Support Service, założonego przez doktoranckich studentów mojego kierunku. Przeprowadzka do Anglii w wieku 16 lat sprawiła, że stałam się bardzo wrażliwa na proces akulturacji. Sama rozwijałam akceptacje swojej nowej tożsamości kulturowej oraz nauczyłam się rozwijać personalnie w nowej rzeczywistości. Moja historia nie tylko otworzyła mnie na przeżycia innych imigrantów, lecz także przyczyniła się do wyboru tematu mojej pracy doktoranckiej dotyczącej polskich studentów w Wielkiej Brytanii, ich problemów natury psychologicznej, tego, w jaki sposób sobie radzą oraz ich chęci do korzystania z pomocy psychologicznej w Wielkiej Brytanii.

Główny obszar zainteresowań i doświadczenia: stres migracyjny oraz tożsamość kulturowa, radzenie sobie ze stresem (zarządzanie stresem), poczucie własnej wartości, rozwój post-traumatyczny, rozwój duchowy, zaburzenia jedzenia, nałogi, praca z dziećmi, nastolatkami oraz ludźmi o różnych korzeniach kulturowych.

Our core services include:

Join Our Newsletter

Just enter your email below and receive our occasional newsletter straight into your mailbox.

All our staff are chartered, registered, or full members of at least one or all of the following professional bodies. Please see staff profiles for specific details of their qualifications and professional memberships.
 unknown  hcpc-logo   cps_logo_rgb  unknown
 
^